De leiders die we verdiend hebben

We leven in een wereld waar erg veel rumoer is. Er is overal wel iets ongewoons aan de hand, niet alleen hier in ons land maar ook daar buiten. Crises overal.

Het leven als gewone burger van dit land voelt in vele opzichten als een rit in een achtbaan. Aan de ene kant de positieve belevenissen, de relatief veilige en vrije omgeving, leuke vakanties, uitjes en samenkomsten met familie en vrienden.

Aan de andere kant zie ik een heel rommelig plaatje met vele crises en een afwachtende overheid – zwakke, talmende bestuurders die totaal incompetent zijn en onmachtig in het richting geven aan een departement.

Je raakt constant overprikkeld over het getoonde gebrek aan wil  om te handelen bij de politiek verantwoordelijken omdat ze helemaal geen idee hebben waar ze het over hebben laat staan dat ze een idee hebben waar ze naar oplossingen moeten zoeken.

Dus lopen de probleememmers over en verdrinken er kalfjes waarna de overheid te laat en onvoorbereid heel veel moeite moet doen voor het dweilwerk en het dichten van putten.

Het verdrietige is dat er helemaal geen tekenen zijn dat er ook wordt gewerkt aan het weghalen van de oorzaken, dus het repareren of dichtdraaien van die lekkende kranen of het proactief dichten van al die open putten die er nog zijn. De focus ligt helemaal op de symptoombestrijding.

Dat is in het kort het beeld dat ik krijg van onze leiders als ik kijk naar de lange lijst met crises in het land zoals o.a. bij stikstof, asielopvang, inflatie, de energie en aardgas voorziening enz. Ergerlijk gewoon!

Incompetente leiders

Verantwoordelijke bewindspersonen op cruciale departementen, Economische zaken, Energie, Financiën, Algemene zaken, geven niet thuis en schuiven alles vooruit.

Men doet alsof we te maken met een onvoorziene natuurramp en dat de oorlog in Oekraïne de oorzaak van alle ellende is, maar vele ontwikkelingen (stijging van aardgasprijs, oplopende rentes/inflatie) waren al aan de gang of waren al voorzien (oorlog door Rusland) ver voordat Rusland daadwerkelijk de grens met Oekraïne overstak. Het refereren naar de oorlog als oorzaak van alle ellende lijkt op opportunistische, luie, politieke misleiding.

Het is wel erg interessant om je af te vragen wat er werkelijk aan de hand is met de kwaliteit van het leiderschap van dit land.

Het team Rutte IV straalt helemaal geen daadkracht uit en als er al iets gebeurt dan lijkt het allemaal niet erg oorzakelijk logisch verbonden. Erger is dat men kennelijk niet in staat is om strategisch na te denken over de mogelijke scenario’s van tegenvallers. Dan zou je beter voorbereid kunnen zijn op al die mogelijke uitkomsten en sneller zijn met het nemen van de juiste maatregelen.  

Van dat alles blijkt dus helemaal niets wanneer ik als enige commentaar uit het kabinet te horen krijg dat ‘we even rustig de cijfers willen afwachten’ en pas na het zomerreces weer zullen kijken of en hoe we gaan reageren. Na het reces is het geworden ‘na de derde dinsdag in september’ (dat is nu over twee dagen)… Zeer ergerlijke vertoon van laksheid en incompetentie.

Ik denk dat dat de grote zwakte is van het Rutte IV team, dat er mensen staan aan het hoofd van een departement zonder de benodigde specifieke kennis van het werkgebied. Dat zijn misschien wel goede administratieve managers die op de winkel kunnen passen maar technisch inhoudelijk niet kunnen aansturen omdat ze   volledig afhankelijk zijn van de input van hun ambtenaren.

Daarnaast ontbreekt totaal het gevoel voor urgentie bij onze leiders. Het zijn allen zachte alfa politici die nooit eerder hebben ervaren hoe je tijdig (harde) besluiten moet nemen om corrigerende maatregelen in te stellen, laat staan dat ze nagedacht hebben over hoe te anticiperen op mogelijke calamiteiten. Neen, ‘na de vakantie kijken we wel verder’…

Het kon in de zachte socio-politieke wereld allemaal wat trager en relaxter omdat de directe gevolgen voor de mensen of bedrijf niet aanwezig zijn.

We zitten nu met personen die niet besluitvaardig zijn noch de kennis bezitten om te weten aan welke knoppen ze moeten of kunnen draaien…

Ik heb ook ergens gelezen en beluisterd in een podcast dat de minister van financiën en die voor stikstof bij beantwoording van vragen in de tweede kamer voorlazen uit briefjes van hun ambtenaren zonder zelf te begrijpen waar ze het over hebben…

Dit kleine land wil in alles voorop lopen om de wereld te ‘redden’. Die wereld kan nu ook zien hoe een team van incompetente bewindslieden een landseconomie en vrede in de soep kan laten draaien.

Het wordt vaker gezegd dat we benieuwd zijn naar de uitslag van de provinciale verkiezingen van maart 2023 als meting voor de mate van steun of afkeuring voor de huidige coalitie. Wat mij betreft komt er snel weer algemene verkiezingen om dit kabinet te wisselen met betere en competente leiders J…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *