Hoe zit het met het rentmeesterschap?

Ik kan niet wachten totdat het 22 november 2023 is! Dan mogen we weer gaan stemmen voor de Tweede Kamer.

Het politieke speelveld ziet er inmiddels heel anders uit dan een paar maanden geleden, met een paar nieuwe grote spelers als de BBB van Caroline (inmiddels ook met Mona) en NSC van Pieter. Beide partijen doen voor het eerst mee aan de komende verkiezingen.

Terwijl op dit moment nog gewerkt wordt aan een programma en een kieslijst bij NSC heeft de BBB inmiddels haar kieslijst en programma bekend gemaakt. Toch knap voor z’n jonge partij om dat allemaal zo snel voor elkaar te krijgen.

Het partijprogramma van de BBB gaat als het doorgaat een berg aan onzinnige en onnodige plannen van recente jaren weer teniet doen. Een voorbeeld is het herstellen van de technisch verantwoorde puls visserij, het stoppen van de plannen voor veestapel reductie, het doorstrepen van het zelfgemaakte ‘stikstof probleem’ en nog veel meer van die dure ideologische hobby’s – zoals het klimaatakkoord – van de recente kabinetten.

Ik vind het een verademing om te zien dat er een nieuw partijprogramma is dat heel veel van mijn ergernissen betreffende de politieke beslissingen van de afgelopen jaren lijkt te gaan ‘cancelen’. We gaan het zien wanneer BBB voldoende stemmen krijgt om het e.e.a. terug te draaien.

Deze week is de Tweede Kamer weer begonnen met vergaderen.

Een van de eerste agenda onderwerpen is het bepalen wat controversieel dan wel niet-controversieel is aan werkzaamheden voor het demissionaire kabinet. Volgende week dinsdag zal er over gestemd worden. Benieuwd wat er uit gaat komen.

Het zal me teleurstellen als de gereserveerde miljarden voor CO2 neutraliteit (28 miljard euro voor 0,000036 graden minder opwarmen) én stikstof (agrarische industrie slopen met KDW) niet van tafel geveegd gaan worden. (Deze zijn toevallig ook de twee politieke onderwerpen die de afgelopen jaren vreselijke allergische reacties bij mij hebben veroorzaakt …hahaha).

Daarin speelt de mening van de BBB – nu nog één zetel in de Tweede Kamer – een belangrijke rol omdat ze met 16 zetels in de Eerste Kamer een belangrijke positie bekleden bij het doorlaten van wetten.

We gaan met de komende verkiezingen ook eindelijk verlost worden van de periode Rutte waarbij veel hoopvolle verkiezingsbeloftes (VVD) in de uitvoering volledig zijn vervangen door die van coalitiepartners D’66 en CU!

O ja, over de CU en het CDA kan ik ook wel het een en ander zeggen. Van tijd tot tijd wordt er door woordvoerders/leiders van die partijen bij het argumenteren over hun goede bedoelingen het woord ‘rentmeesterschap’ gebruikt, een vanzelfsprekendheid voor partijen met een ‘C’ in de naam.

En ook dat alles eraan gedaan wordt ‘voor onze kleinkinderen’…

Waar ik moeite mee heb is dat ik die mooie woorden niet vertaald zie in hun houding!

Neem de klimaat plannen voor CO2 neutraliteit. Er is totaal geen bewijs voor de menselijke bijdrage aan door CO2 veroorzaakte opwarming. Als die er al is dan is het onmeetbaar klein (ca. 3,4 %). En toch stemmen zij ermee in om tientallen miljarden uit te gaan geven (of al is uitgegeven) aan onbetrouwbare herwinbare ‘duurzame’ energie bronnen (die alleen met fossiele energie zijn te maken) en het landschap ruineren (hoe zit het hier met het rentmeesterschap van onze mooie omgeving?)

Wat voor soort rentmeesterschap is het om mee te gaan de onrealistische gekkigheid dat biomassa een CO2 vrije brandstof is? Erger, ooit deden ze ook niks tegen de label dat kernenergie als ‘niet groen’ werd bestempeld…  

Over stikstof en ‘woke’ zal ik het maar even niet hebben gezien de ruimte. Je snapt dat ik bij dat alles de geloofwaardigheid van die twee christelijke partijen ook niet erg serieus neem. Waar is de focus op de belangen van de mensen hier?

Heel veel van wat Rutte III en Rutte IV voor elkaar hebben gekregen aan polarisatie en verarming van staat en burgers is mede tot stand gebracht met medewerking van CU en CDA.

Bovendien vind ik het klimaatverhaal misleiding van het volk. Voor het welzijn van je kleinkinderen zijn de gevolgen van al die onnodige inspanningen ‘voor het klimaat’ desastreus. Hoe kun je dan spreken over goed rentmeesterschap? Het is gewoon ordinaire goddeloze politieke egotripperij dat aangestuurd is door geld.

Ik raak ook erg geïrriteerd van die holle argumenten als ‘klimaatcrisis’, ‘alles voor onze kleinkinderen’, ‘het is 5 over 12’, ‘stikstofcrisis’, ‘do or die’ etc. Het is neerbuigend (het zijn toch dommeriken die het niet begrijpen) en een teken van een tekort aan echte argumenten…willen we naar zulke leiders luisteren?

Het is toch niet uit te leggen waarom wij ten koste van 34 miljard een klimaatprogramma hebben om verwaarloosbare en  onmeetbare 0,000036 graad opwarming tegen te gaan? Het is rentmeesterschap van eigen partij belangen en heeft niets te maken met de Bijbelse boodschap!

Het rentmeesterschap zoals door Jezus gepredikt gaat over de zorg voor de schepping als geheel. Die schepping leeft en verandert. Die beheer je niet als een ding! Dus klimaatverandering dat al net zo oud is als de aarde kun je niet beheren.

We kunnen wel de dingen die we zelf doen beheren, dus maak efficiënt gebruik van de rijkdom aan bronnen die de aarde ons beschikbaar stelt en doe het zo schoon mogelijk. Hier kunnen we zelf nog veel aan verbeteren. Dit is goed rentmeesterschap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *