‘Climate: The Movie’: klimaatalarmisme gesloopt

Mijn volgers kennen mij inmiddels wel, ik ben geen fan van de klimaatgekte in de (vooral westerse) wereld.

Erger, ik ben vel tegen de linkse klimaatgekte! Omdat het een grote onzin is, verzonnen door gekken die dachten dat de mens invloed heeft op het verloop van het klimaat, specifiek door de uitstoot van CO2.

Klimaat oligarchen

Het is ook ergerlijk dat moderne, efficiënte technieken voor het opwekken van stroom vervangen worden door inefficiënte en landschap vernietigende technieken zoals windmolens en zonnepanelen. We zijn in transitie…

Het is niet alleen verzonnen luchtfietserij, maar ook een grote leugen door ons ook te willen laten geloven dat verbranding van biomassa CO2 neutraal is en gaat helpen om het opwarmen van de aarde tegen te gaan.

Hoe kun je als normaal denkend mens met je gezond verstand deze sprookjes accepteren?  Toch zijn er vele miljoenen in onze rijke westerse wereld die dat wel geloven of zich willen laten belazeren…

Bij die grote kudde volgers zitten er natuurlijk ook gewoon slimme zakelijke types bij die het alleen doen voor het grote geld.

Inmiddels hebben hele generaties wetenschappers, ambtenaren, lobbyisten en groene technologie boeren (bouwers van windmolens, biomassa centrales, zonneparken) mooie carrières opgebouwd met comfortabele pensioenvoorzieningen.

Vandaar ook dat deze hype niet zomaar is te stoppen.

Het is een kopie van de machtige Russische oligarchen club: een wereldwijde netwerk van klimaatoligarchen die elkaar helpen en profiteren van de bodemloze voederbak met geld.

‘Climate: the Movie’

Er is totaal geen wetenschappelijk bewijs dat de menselijke activiteiten de oorzaak is van verandering van temperatuur van de aarde en al helemaal niet dat CO2 er iets mee te maken zou hebben!

De documentaire “Climate: the Movie’ heeft heel veel data netjes op een rij gezet. Die gegevens komen uit officieel verzamelde wereldwijde meteorologische databanken, satelliet metingen en geologische studies.

Onze weermannen en –vrouwen doen graag mee met ons voor te liegen (of weten ze het gewoon niet beter?) dat de ‘extreme’ weersverschijnselen (zoals orkanen, stormen, droogtes, hittegolven, bosbranden) het gevolg zijn van klimaat verandering…

Nou ja, ook hun carrières zijn afhankelijk van hun verhaal!

De werkelijkheid is dat al die ‘extreme’ weersverschijnselen niets te maken hebben met klimaat verandering, hun aantal is zelfs gedaald over de periode dat de aarde is aan het opwarmen.

Over een warmere aarde gesproken, er waren in het verleden meerdere warmere periodes geweest, meest recent nog in de jaren dertig van de vorige eeuw toen CO2 uitstoot door industrialisatie nog helemaal geen rol speelde!

Maar ook het huidige CO2 gehalte op aarde is helemaal niet abnormaal hoog, het is zelfs heel laag vergeleken met het CO2 niveau van 500 miljoen jaar geleden. Het CO2 gehalte op aarde heeft altijd gefluctueerd over de honderdduizenden jaren dat de aarde bestaat.

Er is totaal geen koppeling tussen het verbranden van fossiele brandstoffen en klimaat verandering.

‘By the way’, als je even doordenkt met je middelbare schoolkennis dan is verbranden van olie niet wezenlijk anders dan het verbranden van biomassa, toch?! Waarom is de ene slecht voor het klimaat en de ander ‘groen’?

Van deze leugens door de groene beweging wordt ik dus echt boos van binnen…

Geologische data van honderdduizenden jaren laten zien dat de aarde zich op dit moment in een ijstijd bevindt en nog steeds aan het afkoelen is!

De korte termijn weersomstandigheden met soms warme(re) of koude(re) dagen hebben niets te maken met die lange termijn klimaat fluctuaties!

Die langere termijn klimaat veranderingen zijn alleen afhankelijk van activiteit op de zon dat zonnewinden het heelal in verzend.

Die zonnewinden op hun beurt hebben direct invloed op het ontstaan van wolken formaties op onze aarde die wel van invloed zijn op de lange termijn klimaat ontwikkeling hier.

Ik heb al eerder gelezen en daarover geschreven dat juist deze variabele – het ontstaan en verdwijnen van wolken – niet is opgenomen in de theoretische klimaat modellen van het IPCC.

Zo’n variabele als vorming van wolken is in geen enkel klimaat model van het IPCC opgenomen. De ‘consensus klimaatwetenschap’ heeft hier bepaalt dat vorming van wolken geen enkel rol speelt bij klimaat verandering…erg gemakzuchtig en zeer leugenachtige houding, het doel van klimaatbangmakerij is immers heilig.

Wat willen ze dan wel?

Die klimaat angst, volgens de documentaire,  is gewoon opgedrongen door politici die er een  ander belang bij willen nastreven, en dat is onze welvaart afbreken.

Het is onvoorstelbaar dat er zoveel mensen slaafs achter de groene dromerijen aan lopen.

Het is een en al beperkingen wat op ons afkomt. Energie is duurder geworden en zal nog duurder worden als we ons gaan beperken op het gebruik van fossiele brandstoffen.

Ook de oplossingen op basis van wind en zon zijn duurder en niet duurzaam vanwege de lage energie dichtheid, de onbetrouwbaarheid en duurzaamheid (snelle slijtage en hoog materialen gebruik).

Vrije energie keuze heeft onze vrije wereld ontwikkeld en welvaart gebracht, dus het beperken ervan zal onze levenswijze hinderen en duurder maken.

Het is onbegrijpelijk dat mensen partijen en hun politici steunen die dit alles nastreven!

Het resultaat zal zijn dat we minder (mogen) produceren, minder verbruiken, minder vliegen, minder verwarmen of koelen, minder mobiel zijn, maar wel belasting moeten blijven afdragen om dat alles te bekostigen.

Terwijl de rest van de wereld – buiten de EU en de USA – gewoon doorgaat met het verbeteren van de welstand van hun volken door grote investeringen in hun infrastructuur en ondernemingen, daarbij mét gebruikmaking van fossiele zegeningen!

Juni 2024 EU parlement verkiezingen

Werkelijk alles, van temperatuur tot broeikasgassen in verband met opwarming van de aarde is verzonnen klimaat alarmisme en – bangmakerij!

Dus nu nog even een vroege trigger voor de EU parlementsverkiezingen in juni 2024: let op waar je je stem aan gaat geven. We hebben nu de kans om met onze stem door die leugenachtige boodschappen heen te prikken en ervoor zorgen dat de huidige klimaatgekte gestopt zal worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *