CO2-Neutrale Nonsense

Ik wilde het nu eens hebben over de hoax dat de door ons uitgestoten CO2 oorzaak is van de opwarming van de aarde.

Volgens WIKIPEDIA is een hoax ‘een truc, oplichterij of een broodje-aapverhaal. Het woord is hoogstwaarschijnlijk een samentrekking van hocus pocus. Onder een hoax vallen bijvoorbeeld geruchten, pseudowetenschappelijke aannames of 1 aprilgrappen die feitelijk onwaar zijn, maar wel als waarheid worden gepresenteerd…’

Nou ja, het hele klimaat alarmistische verhaal van politici en klimaatactivisten vind ik al veel langer irriterend achterlijk (o.a. broodje-aapverhalen over ‘do or die’)…

Toen dit verhaal van klimaatalarmisme begon kreeg ik intuïtief het gevoel dat het niet waar kon zijn omdat het klimaat op aarde het resultaat is van een complex samenspel van factoren in het universum dat al een levensloop heeft van 4,5 miljard jaar met heel veel evolutionaire veranderingen, en dat dat proces nog steeds voortduurt.

Onze planeet is onderdeel van een onmeetbaar groot zonnestelsel met een heel complexe dynamiek tussen al die planeten, manen en de zon. Alles is in constante beweging en oefenen invloed op elkaar. Die onderdelen van het zonnestelsel bewegen allemaal in complexe patronen van rotatiesnelheden en -standen t.o.v. de zon en elkaar in elliptische banen (ecliptica) rond de zon.

Bovendien zijn de zonneactiviteiten en vulkanische uitbarstingen van zeer grote invloed op het weer en het klimaat op aarde. Geologen hebben de cycli zelfs bestudeerd en ‘in kaart gebracht’.

Zelf studie levert veel nieuwe inzichten op

Hoe kom je erachter wat het ware verhaal is achter klimaat verandering? Het interessante van dit Internet tijdperk is dat je naar hartenlust kan rondspitten op het www om zo aan andere bronnen kan tappen over de andere kant van de wetenschappelijke kennis over klimaat verandering.

Ik wist al langer dat de huidige klimaatverandering bangmakerij gebaseerd is op zeer onbetrouwbare theoretische modellen met heel veel aannames. Verder valt op dat die modellen alleen de periode bestrijken vanaf het begin van de industrialisatie, dus is het verband heel gauw gelegd met de extra CO2 uitstoot sinds de mensheid gestart is met het verbranden van fossiele brandstoffen. Dit is een nogal beperkte benadering van het verloop van het klimaat van een systeem dat al 4,5 miljard oud is!

De mainstream klimaat ‘experts’, politici en de meelopende media hebben de alarmistische uitkomsten van de berekeningsmodellen gepresenteerd als ‘consensus wetenschap’, die – wanneer je een beetje doordenkt – manipulatief en misleidend is omdat een wetenschap op basis van meerderheid van stemmen geen wetenschap kan zijn!!

Voor een ‘hard’ onderwerp als het klimaat lijkt mij zo’n consensus dus totaal onacceptabel als basis om de huidige mensheid een zinloze kant op te stuwen ten koste van veel geld en welvaart.

Werkelijke metingen van weersatellieten sinds eind jaren 90 laten zien dat er maar ca. 1 graad opwarming is geweest in de laatste 100 a 150 jaar, wat overeenkomt met de geologische cycli van opwarmen en afkoelen van de aarde in de vele eeuwen die achter ons ligt.

Terug naar het CO2 verhaal.

Ik heb recent naar een podcast geluisterd van Tom Nelson met Kurt Streutker. Kurt is een geoloog die gedurende zijn leven de cyclussen van ijstijden heeft bestudeerd.

Voor de geïnteresseerden is hier de link naar de podcast:

Kurt Streutker: Pushing back against climate change nonsense | Tom Nelson Pod #107

Van de titel alleen al wordt ik blij, maar ook dat er eindelijk een wetenschapper is die met feitelijke kennis heeft verteld over het eeuwen lange verloop van CO2 concentraties in onze atmosfeer.

Een van zijn stellingen is dat veel feitelijke informatie over opwarming en afkoeling cycli gedurende de levensloop van de aarde wordt achtergehouden – dus gecensureerd – door mainstream media, politici en wetenschappers die informatie over de werkelijkheid buiten ons bereik als leken willen houden.

Hij heeft veel verteld over de geologische geschiedenis van de aarde en de bijbehorende atmosfeer. Uit dat verhaal wil ik als vanzelf één specifiek item uitlichten en dat is het verhaal van het CO2 gehalte in de atmosfeer. CO2-neutraliteit is immers het evangelie van de klimaat gekken waaraan we al onze middelen en rijkdom moeten verspillen.

Het CO2 gehalte in de atmosfeer ligt op dit moment op ca. 400 ppm, dat is 400 deeltjes CO2 op 1.000.000 deeltjes lucht.

En van die 400 deeltjes CO2 is de bijdrage van fossiele verbranding ca. 4%, is gelijk aam 16 deeltjes CO2 op 1.000.000 deeltjes lucht!

Je hoeft geen klimaat deskundige een rekenwonder te zijn om te kunnen inzien dat deze absurd kleine hoeveelheid CO2 uitstoot onmogelijk drijver kan zijn van klimaat veranderingen op een mega planeet als de aarde.  Intuïtief voel je aan dat de kans dat een spoor van CO2 uitstoot ons klimaat zou kunnen beïnvloeden eigenlijk totale onzin is!

Voor de volledigheid komt hier nog even de globale samenstelling van onze atmosfeer, zoals we die ooit in de schoolbanken geleerd hebben. Onze atmosfeer bestaat uit 78% stikstof (N2) , 21% zuurstof (O2) en 1% overige gassen dat praktisch uit argon bestaat met sporen andere gassen waaronder de eerder besproken 0,04% (400 ppm) CO2.

Stop het broodje-aap verhaal over CO2 neutraliteit

Dat we in de westerse wereld gedwongen worden tot CO2 neutraliteit berust dus op een sprookje.

Hopelijk gaat het opgefriste EU parlement na de verkiezingen van 6-9 juni iets doen aan dat broodje-aapverhaal over het apocalyptische einde van de aarde.

En ik verwacht ook dat het nieuwe kabinet Schoof met veel meer realiteit de klimaat projecten zal gaan beoordelen en de vele onzinnige projecten zal stoppen.