HOOP, LEF EN TROTS…we slaan een andere richting in

Zo, wat een dag, het gaat er naar uitzien dat we een nieuw kabinet gaan krijgen met een meer realistische kijk op de noden van dit land. Het voelt als een bevrijding dat de kans heel groot is dat we de grote verspillingen van geld en tijd aan luchtkastelen als stikstof en klimaat gekeerd gaan worden.

Ik moet natuurlijk nog even wachten op de personele invulling van het kabinet om daar zeker van te zijn, maar de kans is wel groot dat de oriëntatie van de nieuwe beleidslijnen een andere richting gericht gaat worden na het lezen van HOOP, LEF en TROTS, het hoofdlijnen akkoord van de vier formerende partijen (PVV, VVD, NSC en BBB).

Met Omtzigt in het team mag je ervan uit gaan dat er een andere soort van beleid tot stand gaat komen die meer gebaseerd is op ‘harde data’ dan tot nu toe het geval is. Ik hoop dat het geklooi met modellen zoals bij stikstof en klimaatprogramma’s gestopt gaan worden.

Dat zal niet makkelijk worden omdat alles reeds in wetten is vastgelegd, maar ik hoop in ieder geval op een begin van een kentering in beleid met het afbreken van die zachte ideologische droomprogramma’s.

Dus nog even wachten op de personele invulling. Dat moeten specialisten zijn op hun gebied, dus personen die verstand hebben van hoe je organisaties moet modelleren, hoe je (mega)projecten moet managen, kortom geen politieke bewindslieden die op een ministerie geen eigen gedachten kunnen ontwikkelen over opties van oplossingen omdat ze de specifieke kennis en ervaring missen op het terrein waar ze verantwoordelijk voor zijn.

Ik heb al eerder geschreven over mijn irritaties bij het optreden van bepaalde bewindspersonen waarbij heel duidelijk is te merken dat ze in debatten de diepere kennis van hun terrein missen.

Voorbeelden zijn het totale gebrek aan technische overzicht bij het uitrollen van de energie transitie. Je kunt Nijpels niet verwijten dat ie geen verstand heeft van het managen van een mega transitie project zonder een technische beschrijving van het plan met een totaal energiebalans. Maar zijn medestrijders aan de klimaat tafels hadden dat kunnen weten, maar sloten hun ogen voor de te verwachten technische bottlenecks, o.a. het elektrische netwerk. Of beter, hun ogen werden verblind door de gigantische hoeveelheden geld die op hen stonden te wachten! Dus hup, aan de slag met die elektrische auto’s, windmolens, warmtepompen en zonnepanelen!

De gevolgen voor het netwerk maken we nu mee. Het schip met de politiek ideologische projecten komt dus langzaam tot stilstand tegen de kade van natuurlijke beperkingen van het netwerk…

Als zij vooraf e die totale enrgei balans van al die projecten hebben gemaakt dan hadden ze eerst of minimaal tegelijkertijd met het uitbreiden van die netwerken moeten beginnen…

Nu, met het nieuwe kabinet en met de betrokkenheid van Omtzigt zal het denk ik zeker beter gaan met die planningen van grote werken in het land. Daarnaast zal zijn inbreng in de rekrutering van de capabele personen voor het kabinet van grote waarde zijn bij het samenstellen van een competent team!

Wat me ook erg bevalt is de mentale sfeer van de coalitie partners. De presentatie van hun plannen ademt een grote ‘can do’ mentaliteit. Deze instelling is een groot contrast met de gemakzuchtige luie instellingen bij de recente kabinetten dat ‘het niet mag of kan van Europa’…ondanks dat het ons land in problemen brengt!

Ik ben blij dat we te maken gaan krijgen met een kabinet met mentale stemming van alles is mogelijk als je het maar wilt, en je moet ervoor willen vechten, want niets is voor eeuwig in deze wereld, toch?!

Dat is de mooie frisse instelling die ik proef bij de vier coalitie partners van nu en ik wens ze heel veel succes toe!

En nu ook even vooruit kijken naar de EU verkiezingen van 6 juni 2024…denk er aan om dan ook weer op de juiste partijen te stemmen die de ‘can do’ mentaliteit uitstralen…laten we dezelfde schokkende richtingsverandering die we in Nederland op 22 november 2023 hebben teweeg gebracht ook dan in Europa helpen realiseren!

Toch spannende tijden om naar uit te zien…