Gelukkig met onze westerse beschaving

Ik gooi er nog even een blogje in voor het einde van dit jaar.

Net een vredige Kerst gevierd waarbij het normale dagritme even tot stilstand wordt gebracht en gingen de gedachten even terug naar het aflopende jaar zelf en ook wel heel ver terug naar het begin van je leven als klein jongetje. Dat zijn er heel wat flitsen van herinneringen die heel ver terug gaan in de tijd, eigenlijk vanaf het moment dat ik me bewust werd van mijn bestaan.

En als je gezegend bent met het grote aantal jaartjes zoals ik dan kom je weleens tot nieuwe inzichten over bepaalde tradities zoals het religieuze aspect van Kerstmis.

Het verhaal van de geboorte van Jezus bestaat inmiddels twee duizend jaar en wordt nog steeds verteld en gevierd. Sinds die geboorte markeren we al 20 eeuwen lang het onderscheid tussen BC (Before Christ) en AD (Anno Domini)!

Maar er is meer dan de kerst. De boodschap van Jezus is de basis voor een eeuwen oude ontwikkeling dat geleid heeft tot de culturele en technologische welvaart en welzijn van het westen. De joods-christelijke tradities zijn de drijvers geweest van het eeuwenlange beschavingsproces van het westen.

Over de waarde van onze westerse culturele manier van leven kun je heel kritisch denken, maar ik zie het als een relatief begrip in verhouding met veel andere culturen waar ik me niet zo vrij zou kunnen ontplooien.

Een weerbare beschaving

Er is overal vijandschap, ruzie, onenigheid en oorlog en er is geen absoluut vredige plek op aarde waar alles materieel en politiek cultureel precies zo is als wat jij wil, dus kies je voor een relatief veilige plek waar je wel jezelf in vrijheid kan ontwikkelen.

Onze beschaving is zo volwassen dat het zelfs toelaat dat je demonstreert en het leven van je medemens frustreert door snelwegen te bezetten, door zelfs tegen de uitslag van een democratisch verkiezingsproces te protesteren, tolereert zelfs ondemocratische door belangengroepen gemaakte klimaatplannen die tot wet zijn verheven…

Onze beschaving en staatsportemonnee zijn letterlijk en figuurlijk zo rijk dat we ook dat soort verspilling en hobbyismes – zoals ook de woke gekkigheid – van onze politieke leiders kunnen overleven!

Een goed hart en een schoon geweten moet de basis vormen van goed en succesvol leiderschap.

Je hebt ook leiders die met de blik naar buiten toe regeren en alles wat binnenlands achter hun rug mis gaat negeren. Geen geweten in combinatie met ontbrekende kennis maken dat ze bewust of onbewust de binnenlandse noden hebben genegeerd. En dit jaren lang, zo een beetje Rutte III en Rutte IV periode.

Onze beschaving kan gelukkig die nodige corrigerende tik uitdelen zoals op 22 november 2023 gebeurd is.

Ik ben blij dat met de uitslag van de verkiezingen van 22 november 2023 de tijdelijke passanten in Rutte IV die wel een grote mond hebben maar ongeschikt lijken om het land te besturen ook allemaal op weg zijn naar de uitgang…      

Tot slot

Ik zie uit naar een politiek mooi 2024 met de formatie van een kabinet die hopelijk wat programma en leiderschap betreffen wat dichter bij het volk zal opereren en met daadkracht de (vaak zelf opgelegde) problemen uit de wereld gaan helpen.

Ik hoop ook dat we eindelijk eens een fase ingaan waarin we gewoon weer met plezier kunnen genieten van de vele zegeningen van onze beschaving inclusief het volop gebruik maken van fossiele brandstoffen (CO2 neutraliteit is een klucht) en dat de tijd dat er niets meer mag nu voorbij is.

Ik wil hier ook wel even vermelden dat ik gelezen heb dat ‘ethisch en duurzaam’ beleggen bij Triodos bank toch niet zo vruchtbaar is gebleken (75% daling in waarde!). Je moet als belegger wel je ogen en oren dicht hebben gehouden voor de fantasie verhalen van de bank toen ze er aan begonnen…ja, en vroeg of laat knal je tegen die muur van de werkelijkheid aan! Ik kijk er niet zonder leedvermaak naar.

Maar dat is niet alles, want op dezelfde pagina van de krant las ik dat de ING in 2040 geen belangen meer wil hebben in de olie- en gaswinning als vervolg op de Dubai COP 28.

De aandeelhouders van de ING gaan dus ook na een tijdje tegen zo’n muur aanlopen omdat ze gaan merken dat ze de mooie rendementen van olieaandelen missen.

Olie en gas zullen nog heel lang deel gaan uitmaken van de wereld economie – de wereldbevolking groeit! – en die tak van industrie blijft erg winstgevend met goede rendementen voor beleggers.

In de USA hebben sommige staten via wetten pensioenfondsen verboden om niet in olie- en gasexploratie te investeren omwille van de klimaat gekte omdat dat ten koste gaat van de rendementen op de inleg van pensioen gelden van derden…die hebben immers hun gelden niet ingelegd om duurzaam te beleggen maar om zo hoog mogelijke rendementen te halen!

Doelstelling van die pensioenfondsen is immers het maximaliseren van rendementen en dat gaat niet gepaard met ‘ethisch en duurzaam’ investeren zonder fossiele fondsen…

Goed, ik ga met een goed gevoel het jaar uit en stap hoopvol het nieuwe jaar in.

Plezierige jaarwisseling en een voorspoedig 2024!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *