Hoop op politici die de werkelijkheid zien in 2024

Tijd voor weer een nieuwe blog, de eerste van 2024 en inmiddels de 80e van de serie die begon in mei 2020.

Een mooie prestatie – vind ik zelf – en nog steeds leuk om te doen.

Zie het als een bezigheid om mijn gedachten los te laten op onzinnige ontwikkelingen in de wereld om me heen.

Een veel terugkomend thema is natuurlijk de voortdurende verspilling van veel geld aan de klimaatgekte in de rijke, westerse wereld en in het bijzonder in Nederland.

Ik vind het een grote zonde om zoveel welvaartsbronnen te verspillen aan mega projecten als windmolens, zonneparken, warmtepompen en het uitfaseren van aardgas.  

Hoe is het mogelijk dat complete regeringen – zeg Rutte III en IV en de parlementen – zoveel van onze rijkdom hebben verspild aan ‘oplossingen voor het tegengaan van wereldwijde opwarming’.

Bovendien – en dit maakt mij echt boos omdat ik me hier misleid voel – die zgn. ‘duurzame oplossingen’ zijn helemaal niet zo duurzaam gezien hun grote behoefte aan grondstoffen bij productie, installatie en onderhoud. En technisch heel inefficiënt!

De ‘duurzame’ installaties hebben een beperkt levensduur en moeten dus periodiek vervangen worden! Hoe ‘duurzaam’ is dit? Hier voel ik me een beetje belazerd door het ‘duurzame’ narratief! Voorts bezetten ze ook een gigantisch groot oppervlak van onze vrije natuur én vervuilen het uitzicht!!!

CO2 neutraal als dure hobby

Dan nog even over de drijfveer van deze politieke dwaling: het verhaal over het elimineren van CO2 uitstoot.

Ik herhaal wat ik eerder al heb geschreven dat er geen enkel bewijs is voor het klimaat-verhaal dat door de mens uitgestoten CO2 de oorzaak is van het opwarmen van de aarde.

Die complexe wereldwijde CO2 balans is gemodelleerd en daarin is het aandeel van de mens geschat op ongeveer 3,4 % van de totale jaarlijkse CO2 uitstoot, en alleen 0,28% van de opwarming door broeikasgassen op aarde. Dit effect – als ie er al is – is gewoon niet te meten!

Het hysterische streven om het gebruik van fossiele brandstoffen te elimineren is een totaal onzinnige, emotionele politieke keuze die niet gebaseerd is op harde technische argumenten.

Het is rampzalig voor een maatschappij dat politici met nul begrip voor de technische gevolgen van zulke luchtkastelen zoveel invloed hebben op de geldstromen naar die onzinnige projecten.

Ik merk ook even op dat die ‘duurzame’ alternatieven niet gemaakt kunnen worden, noch in bedrijf gehouden kunnen worden zonder gebruik van fossiele grondstoffen!

Voorts heb je een back-up voorziening van een derde energiebron nodig om 100% betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te bereiken omdat wind en zon nu eenmaal niet 100% van de tijd voorradig zijn…

Je hebt hiermee dus je efficiënte, betrouwbare energie infrastructuur met volwassen schone technologieën als aardgas, kolen, kernenergie verruild voor een systeem dat complexer is, onbetrouwbaar is, heel veel land en water oppervlak inneemt en veel duurder is!

En, vergeet de schandalige landschapsvervuiling en schade aan de maritieme fauna niet.

Ik hoop dat de nieuwe coalitie hier echt iets aan gaat doen om al die verspilling van natuur en kapitaal rijkdommen te stoppen.

Bjorn Lomborg

Die hoop heeft ook Bjorn Lomborg van de bekende denktank (Copenhagen Consensus Center) in een publicatie in de New York Post van 31 december 2023.

Ik citeer: ‘We need to insist that our politicians get real in 2024 and focus first on the most efficient policies.’ Dit is gericht aan leiders en regeringen wereldwijd.

Dat ‘get real’ kan bij onze politici beginnen als ze hun blik even richten op de rest van de wereld en zich realiseren wat er allemaal aan extra CO2 wordt uitgestoten door landen die sterk in ontwikkeling zijn.

Alles wat dit postzegellandje doet aan CO2 emissie bestrijding wordt daar in een oogwenk teniet gedaan!

In met name India en China wordt energie infrastructuur volop uitgebreid met gebruikmaking van de betrouwbare volwassen technologieën zoals kolen– en kerncentrales.

India bijvoorbeeld is bezig met het bouwen van tientallen kolencentrales, kerncentrales, vliegvelden en spoorlijnen, kortom een gigantische hoeveelheid aan nieuwe infrastructuur om hun welvaart te ontwikkelen.

CO2 neutraliteit bestaat daar alleen op papier en wordt decennia ver vooruit in de tijd ‘bereikt’, een gepaste ‘glossy’ om de westerse vrienden en de VN mild te stellen.

Wereldwijde behoefte aan fossiel stijgt door

Een artikel over een VN onderzoek naar de wereldwijde behoefte aan olie, kolen en gas kwam uit op een toename van 460% meer kolen, 83% meer gas, en 29% meer olie in 2030.

Dus laten we ons postzegellandje a.u.b. niet belasten met al die dure en onzinnige klimaat hobby projecten! Die brengen ons als bewoners alleen maar in problemen.

Spaar ons door ons gasnetwerk te behouden met onze CV installaties (technologisch  geavanceerd en efficiënt) en ook onze benzine auto. Vliegen doen we toch wel, want dat kunnen ze ons niet afpakken.

Politici die de welvaart afbreken

De kabinetten Rutte III en Rutte IV hebben hun klimaat hobby’s flink mogen uitleven.

Het begon allemaal met die klimaat tafels van Nijpels die ons een transitieplan hebben opgeleverd met behulp van belangen behartigers van elektrische auto’s, windmolens, zonnepanelen en warmte pompen. Die hebben dus heel veel verdiend aan de stromen klimaatgelden die speciaal daarvoor beschikbaar zijn gesteld.

Totdat iemand het in de gaten kreeg dat het elektriciteitsnetwerk weleens een struikelblok kon worden. Daar hebben Nijpels en zijn belangenbehartigers niet aan gedacht. Die hebben denk ik geen benul van de techniek en zaten daar aan tafel alleen om hun eigen business te promoten.

Het moest dus wel een keer vastlopen wanneer al die windmolens, laadpalen voor elektrische auto’s, zonnepanelen/-parken en warmtepompen het netwerk gingen belasten met hun vraag of aanbod aan stroom…

En als dat alles tegelijk gebeurt dan kan zoiets het netwerk in problemen brengen met als resultaat uitval – om het even huiselijk uit leggen, dan springen de aardlekschakelaars uit!

Bureaucraten zonder technisch benul

Ik herinner me een interview op BNR Nieuws radio met Ed Nijpels hierover en zijn antwoord was dat hij dacht dat de regering dat geregeld zou hebben….Over technisch onbenul gesproken!

Het resultaat is dat niet alleen het netwerk hier en daar al soms uitvalt, maar dat er verder geen nieuw e aansluitingen zoals nieuwe huizen, bedrijven (nieuwe en uitbreidingen), etc.

Zo is ons energie netwerk in een chaos beland door toedoen van (politieke) bureaucraten die met geld strooien en op papier leuke projecten aansturen maar totaal geen begrip hebben van de technische merites laat staan van de gevolgen voor de samenhang van al die systemen.

Laten we hopen dat de nieuwe ministersploeg de werkelijkheid onder ogen ziet en al die onzinnige klimaat-hobby projecten gaat stoppen om orde te brengen in de chaos van dit moment.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *