Laat je niet de put in praten door klimaatalarmisten

Ach ja, ik kan er inmiddels hard om lachen, over het mondiale gekrakeel van klimaatalarmisten. Irritatie heeft plaats gemaakt voor gelatenheid.

Ze roepen al jaren dat we met onze planeet ten onder zullen gaan als we de door de mens veroorzaakte CO2 emissie niet neutraliseren.

En als al hun argumentatie op basis van hun modellenwerk niet meer werkt bij het publiek dan wordt ten einde raad gewoon gezegd ‘dat je ervoor getekend hebt’ (Timmermans, Samson), destijds in 2015 in Parijs.

Maar dat je getekend hebt voor een intentieverklaring en niet voor een contract wordt even oppervlakkig als gemakzuchtig genegeerd. Of bewust achtergehouden, want de gewone EU sterveling weet dat toch niet.

Niet alleen inhoudelijk maar ook de manier waarop alles gepresenteerd wordt wekt zoveel irritatie én achterdocht bij mij op dat het averechts werkt. Helemaal als zij ook de toekomst van je nakomelingen erbij betrekken, nou dan weet ik zeker dat de echte harde argumenten niet aanwezig zijn.

Logisch doordenkend zou ik zeggen, als ze het echt zo urgent vinden om CO2 uitstoot te elimineren, stap dan direct over op kernenergie en stop onmiddellijk met biomassa verbranding.

Maar neen, onze leiders blijven, in al hun relatieve wijsheid, vasthouden aan biomassa en die afzichtelijke monsters van windmolens en zonneakkers. Hoe kun je van mij verlangen, met zo’n uitkomst van onlogisch geredeneer, dat ik die plannen serieus neem, laat staan urgent vind?

Dat de implementatie programma’s van de klimaatprojecten achter lopen en hier en daar helemaal mislukken (aardgasvrij maken van bestaande woningen) komt bij mij niet als een verrassing. Het kan niet anders dan vroeg of laat vastlopen omdat al die plannen opgezet en bedacht zijn door belangengroepen en gesanctioneerd (plus dikke subsidies) door onze politieke leiding (regering e/o gemeentes) zonder begrepen te hebben waar het technisch over gaat.

Die bestuurders hebben geen kaas gegeten van hoe je een technisch project voorbereidt, ontwerpt en uitvoert. Zij nemen wel de cruciale beslissingen voor ons om ons belastinggeld uit te geven, met bakken.

Politici kunnen zich het niet voorstellen dat je bij een mega technisch transitie programma bij het begin moet beginnen met eerst te bedenken wat je wilt doen en alles vooraf moet doorrekenen voordat je ook maat een spade in de grond zet. Op die manier voorkom je zoiets als “O, we hebben niet aan uitbreiding van het elektrisch netwerk gedacht” (bij het inplannen van de windmolens op zee, etc.).

Het verschijnen van het IPCC AR6 rapport over de status van het klimaat gaf natuurlijk ook een boost aan die klimaatalarmisten om hun apocalyptische boodschap nog luider voor het voetlicht te plaatsten. Het was kennelijk zo erg geweest dat een filosoof het nodig vond om et waarschuwen voor het somberen van de jeugd…

Er was ook een dominee die vind dat we nu wel haast moeten maken en dat mensen met een kritische mening ‘maar meelopers zijn’. En ik denk, voor hetzelfde geldt, dat die dominee op zijn beurt een meeloper is met de klimaatdoordrammers…

Hahaha, met welke autoriteit spreekt hij zijn mening uit? Niet serieus nemen dus.

Alom negativiteit in en door mainstream media. En daar weiger ik in mee te gaan.

Ik blijf me – doe ik mijn best voor – relaxed, nadenkend, vredevol en vreugdevol opstellen in dit leven dat mij is gegund.

Wat de klimaathype betreft wacht ik gewoon het moment af dat de kade het schip gaat keren, wanneer de rede is ingedaald in de hoofden van de Timmermansen, Samsons, Nijpelsen, etc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *