Stem utopische klimaatactivisten uit de politiek

Ach, over deze titel heb ik niet lang moeten nadenken, het kwam spontaan op bij het overdenken van de handelingen van de kabinetten RutteIII en RutteIV.

Vooral de zeer grote aandacht voor het ‘stoppen’ van opwarming van de aarde is niet alleen hilarisch maar maakt ook boos!

In die periode werden bakken met geld van dit rijke land verspild aan zaken die het welzijn noch de welvaart in het land hebben verbeterd of versterkt.

Het is het kenmerk van een gedrag van een superrijke die niet meer weet wat ie moet met zijn rijkdom behalve het uit te geven aan onnozele luxe aardse dingen die je niet gelukkiger maken.

Zo kijk ik dus naar de ‘waarde’ van al die luxe plannen onder RutteIII en RutteIV om ‘klimaatverandering tegen te gaan’ door middel van het elimineren van CO2 uitstoot.

Allemaal nutteloze ‘oplossingen’, die technisch ook nog niet rationeel zijn, maar met heel veel subsidies (=smeergeld) toch grote medespelers hebben meegekregen bij het uitvoeren van grote klimaat projecten, zoals wind- en zonneparken en waterstoffabrieken. Alles om uiteindelijk het gebruik van aardolie te elimineren en dat we windmolens en zonnepanelen gaan fabriceren met windmolens en zonnepanelen…;-)

Zo kan kennis omgezet worden in een demagogische hype

Klimaat verandering is een natuurlijk gegeven dat zich al voltrekt zolang de aarde bestaat. Wij mensen in het rijke westelijk deel van de aarde hebben in de voorbije eeuw zoveel kennis opgedaan over van alles en nog wat dat we nu – sinds een jaar of 40 – denken dat we ook klimaat verandering kunnen stoppen!

In plaats daarvan zouden we in alle bescheidenheid de pracht en praal van de natuurlijke cycli moeten respecteren en ons aanpassen aan die veranderingen. Er is niet veel daarvoor nodig: alle huizen voorzien van airconditioning én de dijken verhogen, that’s it!

En dat die opgedane ‘kennis van het klimaat’ zich helemaal ging richten op CO2 als oorzaak van klimaat verandering is gewoon een grote misleiding, omdat het effect niet is bewezen en bovendien door geld gedreven!

Uit rekenmodellen – dus niet gemeten – is een schatting gemaakt over de menselijke bijdrage in CO2 uitstoot, dat is ca. 3% is – een onmeetbare en niet te bewijzen bijdrage!!

Gevolgen van de klimaat hobby’s voor de wereld

Feit is wel dat vandaag het armere deel van de wereldbevolking nog steeds in het donker zit wanneer de zon onder is gegaan.

Als ze al gascentrales hebben, zoals Pakistan, werd de gasrekening zo hoog dat ze die centrales hebben moeten stoppen met het gevolg dat gewone mensen weer de dupe worden van het wegvallen van elektriciteit.

In Pakistan wordt er sindsdien haast gemaakt met het overstappen op kolen gestookte centrales, maar het verkrijgen van kredieten is weer problematisch omdat Japanse en Chinese banken onder druk van de westerse ideologische klimaathobbyisten geen fossiele centrales meer willen financieren…

Hoe arrogant kun je zijn als rijke westerse wereld om de ontwikkelingslanden de volwassen fossiele technologie die ons zoveel welvaart heeft gebracht te ontzeggen???

Het rijke westen heeft helemaal geen oog voor de werkelijke noden van armere landen aan energie voor de ontwikkeling van hun levensstandard.

Het zal me niet verbazen als er op de komende COP 28 Klimaatconferentie 2023 in Dubai juist op dit controversieel punt de kloof tussen rijk en arm heel moeilijk te dichten zal zijn.

Gevolgen van de klimaat hobby’s voor ons land

De gevolgen van die absurde drang naar CO2 neutraliteit voor ons leven is ellendig omdat we gedwongen worden om van veel verworvenheden afstand te nemen zonder te begrijpen wat de logica ervan is.

Je wordt gek van al die dwang maatregelen waarvan je de zin totaal ontgaat.

We zijn inmiddels wel koploper in klimaatgekte…want de rest van de grote wereld doet helemaal niet mee!

Onze politici hebben het niet eens in de gaten hebben dat buiten de eigen westerse wereld helemaal niets wordt gedaan aan CO2 eliminatie. Ja, daar in China en India hoor je wel veel van dezelfde retoriek om de opdrachtgevers aan deze kant van de aardbol tevreden te houden, maar ze handelen daarna in tegenovergestelde richting.

Om de aarde te redden moeten we massaal overstappen op de hybride warmtepomp.

Schiphol moet krimpen. Zelfs de honden zijn nu een bedreiging voor de biodiversiteit omdat ze poepen, dus afschaffen die poep!

En de zee moeten we gaan volstoppen met landschap vretende en -vervuilende windmolens en ook het IJsselmeer gaan we bedekken met zonneparken. Ook allemaal goed voor het ecosysteem in het waterleven.

Nog meer onzinnige geboden? We mogen geen gas meer gebruiken! Geen olie en olieproducten meer gebruiken. Kolen centrales zijn taboe, Biomassa centrales zijn ideaal omdat ze gewoon per afspraak geen CO2 uitstoten. Van dit laatste wordt ik echt boos omdat ik vind dat hier wordt misleid. Als biomassa CO2 vrij is dan is olie ook CO2, immers olie is ook uit biomassa ontstaan onder druk en miljoenen jaren!!!

Belachelijk nieuws dat op de TU in Delft zelfs serieus onderzoek wordt gedaan naar het ‘witten’ van de wolken met als doel om de aarde te koelen! Weer een bewijs dat het niet uitmaakt of het onderzoek niet nuttig en lomp is als het maar voor het klimaat is, dan kun je weer een paar jaar verzekerd zijn van inkomsten voor je hypotheek en boterhammen.

De multinationale belastinggeld bronnen zoals Shell, Unilever en DSM zijn inmiddels uit Nederland vertrokken…

De Nederlandse belastinggeldmachines als de KLM en Schiphol kunnen echter niet weg en moeten wel kopje kleiner gemaakt worden. Daar worden veel mensen in die sector en hun gezinnen echt blij van!

Dit is maar een handjevol voorbeelden van hoe de klimaat activistische politiek van RutteIII en RutteIV bezig is met het afbreken van onze welvaart en onze welvaartsdrijvers.

Hoe stoppen we deze gekte?

Aan de programma’s voor de komende verkiezingen op 22 november 2023 kun je makkelijk zien op wie je in ieder geval niet moet stemmen als je al deze gekte wil helpen stoppen…

Bovendien bereiken we daarmee ook dat al die klimaat ego’s met Dunning-Krugereffect psychose uit ons politieke systeem worden uitgesloten.