Technisch realisme vs. politieke misleiding

Het enthousiasme bij het maken van reisplannen bij het einde van de pandemie werd gaandeweg vager bij het zien van de beelden van de verwoestingen in Oekraïne.

Die reisplannen betreffen nostalgische trips naar plekken waar we eerder geweest of lang geleden gewoond hebben. Nog niets concreets, maar wel met veel zin om weer op stap te kunnen gaan voor een langere trip.

Het is onvoorstelbaar voor de beschaving van 2022 dat we een oorlog op deze schaal meemaken in Europa, met inbegrip van de zinloze verwoestingen aan mensen levens en hun leefomgevingen.

Sinds het einde van de tweede wereldoorlog is de wereld als maatschappij als flink gegroeid in beschaving en welzijn – materieel, geestelijk en cultureel, manier van leven – en ook wat veiligheid betreft.

Zolang echter die vooruitgang in beschaving niet besteed is aan regiems in landen als Rusland, noord Korea, Iran en China, zullen zij de mondiale vooruitgang vertragen en onderweg nog heel veel leed veroorzaken.

De mensheid heeft in die ontwikkeling vele uitdagingen weten op te lossen terwijl de wereldbevolking hard is gegroeid van ca. 3 miljard (1950) naar ca. 7,8 miljard op dit moment.

Ik zou zeggen, zo kunnen we wel doorgaan naar 10 miljard in 2050…

De aarde heeft sinds zijn ontstaan vele cycli van klimaatveranderingen doorgemaakt. Periodes van opwarming en afkoeling wisselden elkaar af. Ook de flora en fauna maakten een evolutie door, er verdwijnen en ontstaan veel nieuwe soorten.

Nu zitten we in een opwarmingsfase en omdat we tegenwoordig alles kunnen meten is de lopende verandering in klimaat beter zichtbaar gemaakt. En in al onze wijsheid denken we deze verandering te kunnen tegenhouden door de uitstoot van broeikasgassen te elimineren…nou ja, het is meer arrogante commerciële wijsheid eigenlijk…

Het westerse welvarende deel van de wereld maakte de naïeve beslissing om ons welzijn te ruineren door fossiele brandstoffen te vervangen door windmolens en zonnepanelen, aangevuld met “CO2-vrije” biomassa verbranding. Bovendien, zonder kernenergie!

En dat alles is nodig omdat we denken dat we de opwarming van de aarde kunnen controleren. Dat gebeurt op basis van berekende modellen die het temperatuurverloop van de aarde niet eens kunnen naspelen maar wel betrouwbaar genoeg zijn om ons te vertellen hoe het temperatuurverloop in de komende tientallen jaren zal zijn.

Ik weet dat hier het laatste restje technische logica is uitgewist door politieke onzin, en verbaas me dat we dit als maatschappij accepteren en dat we ons laten voorliegen.

Afgezien van de klimaatmodellen als slappe grond voor de klimaatplannen, schijnen onze eigen politici te geloven dat we via de tientallen miljarden aan ’klimaatinvesteringen’ onze bijdrage van 0,47% van de wereldwijde CO₂ uitstoot te kunnen elimineren en met die minimale bijdrage de opwarming van de aarde tot stilstand kunnen brengen.

Wat een gotspe…

Ik blijf hoop houden dat de huidige politiek leiders tot dat besef van de werkelijkheid zullen komen en onze welstand niet verder in gevaar brengen met hun klimaatplannen.

Het uitfaseren van aardgas en fossiele brandstoffen is gewoon vernietigen van onze welstand én het brengt onze welvaart in gevaar.

Dat Poetin met zijn agressie als een geschenk uit de hemel wordt gezien om de plannen te herzien (kolencentrales, kernenergie ‘uit taboesfeer’) is een slechte smoes, want de prijsstijgingen van fossiele energie vonden al plaats vóór de oorlog in Oekraïne begon.

Wie weet levert deze chaotische geopolitieke periode uiteindelijk een vruchtbare uitkomst  waarbij de technische rationele inzichten weer de plaats gaan innemen van politiek onbenul geschreeuw, waardoor onze welvaartsmiddelen gespaard blijven.

Vergeet niet om deze dagen te gaan stemmen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *