Welvaart verspilling

Ik kijk alweer uit naar het nieuwe parlementair jaar dat over enkele weken begint met de presentatie door de regering van de nieuwe begroting op derde dinsdag in september. Ben erg benieuwd naar de politieke argumentaties bij de keuzes die gemaakt gaan worden.

Interessant vind ik ook de daarop volgende debatten in de Tweede Kamer, mede met het oog op de komende verkiezingen in maart 2021. Want ik ga ervan uit dat elke politicus vanaf het nieuwe vergaderjaar met een oog naar die verkiezingen kijkt. Hoewel mijn stemkeuze niet helemaal breed open ligt zal de uiteindelijke keuze vallen op de partij met de minste flauwekul verhalen. Of met andere woorden een partij met voor mij de meeste logisch te begrijpen basis voor hun plannen.

Ik hoop in die begroting ook niet al te veel verspillende onzin tegen te komen over het tegengaan van klimaat verandering omdat ik nu eenmaal niks heb met die ideologie. Het milieu schoonhouden ok, maar klimaat verandering tegengaan is gewoon niet aan de orde. In plaats daarvan kun je beter maatregelen nemen om ons land voor te bereiden op die verandering door ons aan te passen.

De aarde bestaat 4,5 miljard jaar en zal nog heel lang bestaan, ondanks de mens, dus die vergaat niet in 12 jaar als we niks aan CO2 eliminatie doen. De mensheid bestaat inmiddels 3,5 miljard jaar. In die tijd zijn zowel de aarde als de mensheid door vele grote en kleine cycli van klimaat veranderingen gegaan met (extreme) opwarming en afkoeling.

Waar halen wij, mensen anno 21e eeuw de pretentie vandaan dat we zo’n cyclus van verandering kunnen beïnvloeden of tegenhouden?  Omdat er consensus is over de uitkomsten van de klimaat modellen? Ik heb al eerder geschreven over ‘consensus wetenschap’ dat dat geen wetenschappelijke basis is. Het is een wetenschap van belangenbehartigers dus technisch onbetrouwbaar.

Dit uit zich ook in de plannen in de vorm van het klimaatakkoord in 2019 dat als beleid dient voor de regering. Ik vind het verspilling van onze welvaart om zo gigantisch veel geld te gaan besteden aan uitvoering van plannen die technisch op heel drassig ondergrond staan.

Ik hoop dat de politiek nu langzaam gaat beseffen dat die klimaatmodellen geen voorspellende waarden hebben. Die zijn gebaseerd op zoveel aannames dat ik de uitkomsten niet vertrouw. Erger, het wordt gebracht als ‘consensus wetenschap’ om critici de mond te snoeren. Deze wetenschappers en de meelopende belangenbehartigers die er allemaal hun brood mee verdienen zijn het vanzelfsprekend eens met elkaar.

We kunnen het verloop van een virus uitbraak niet eens (drie maanden vooruit) voorspellen laat staan het verloop van het klimaat over tientallen/honderden jaren in de toekomst.

Trouwens de werkelijke gemeten temperatuur stijging in de atmosfeer in de afgelopen 300 jaar is 10 C. Volgens de modellen zouden de stijgingen veel hoger moeten zijn…

Het wordt tijd dat onze regeerders wakker worden en zich gaan realiseren dat we geld aan het verspillen zijn aan het tegengaan van temperatuurstijging die niet is tegen te houden. We zouden dat geld liever willen steken in het installeren van voorzieningen om onze leefomgeving aan te passen aan die temperatuurstijging. Dus bijvoorbeeld betere isolatie en airco’s voor de warmere zomers.

Het zou mooi zijn als die maatregelen om ons aan te passen aan de stijgende temperatuur ook begeleid zou worden door een soort klimaat OMT – KOMT – net als bij Covid-19. Dat er door (echte) experts adviezen worden geformuleerd en op basis daarvan door de politiek beleid gemaakt wordt.

Dat zou het technisch gehalte van de programma’s ten goede komen en vervallen wij niet in keuzes die achteraf technisch toch niet zo sluitend blijken te zijn zoals bij de keuze voor biomassa als brandstof. Of het gerommel met stikstof.

Ik voorspel dat we vroeg of laat ook tot de realisatie gaan komen dat windmolens en zonneweiden toch niet zulke goede noch efficiënte oplossingen zijn om aan duurzame elektriciteit te komen.

Die keuzes zijn gemaakt door belangenbehartigers en niet gebaseerd op goede technische analyses en dus dik onvoldoende om Nederland van betaalbare en betrouwbare elektriciteit te voorzien.

We moeten de echte klimaattechneuten serieus nemen, zoals de klimaatwetenschappers van Clintel.nl die alles kunnen vertellen over de geschiedenis van klimaat veranderingen, efficiency van windmolens en zonneweiden en over betere, natuurvriendelijke technische alternatieven.

Daarnaast moeten we gauw afscheid nemen van de vele Al Gore types die zonder enige kennis van alles roepen en het klimaatbeleid in de westerse wereld domineren.  

Ik hoop dat we het allemaal snel gaan zien, ik heb helaas geen model voorhanden om te kunnen voorspellen wanneer dit zal zijn…zeker nog niet op komende derde dinsdag in september.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *